Author Archive: predaj@autokomplex.sk predaj@autokomplex.sk

Author Archives for predaj@autokomplex.sk predaj@autokomplex.sk

OSOBNÉ ÚDAJE – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.  Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia  účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu spoločnosť.  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

PREVÁDZKOVATEĽ

AUTOKOMPLEX, spol. s r.o.

Športová 4638 984 03 Lučenec

 IčO: 31619428

IČ DPH: SK2020465480

ZODPOVEDNÁ OSOBA< [...]

Skladové vozidlá

info o dostupnosti skladových vozidel na predajni/tel.čísle 0915 780 063
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE Obchodný riaditeľ Predaj: Click to chat KONTAKTNÝ FORMULÁR
Back to top